Integritetspolicy

Tjuvamossen AB värnar om din integritet. Vi gör allt vi kan för att hålla dina personuppgifter som du lämnar till oss på ett så säkert sätt som möjligt och att följa vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Ansvarig

Tjuvamossen AB, 559067-9295, Maskinistgatan 4, 253 51 Påarp

Personuppgifter som vi behandlar

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss vid köp och vid eventuell registrering av nyhetsbrev. Du lämnar även personuppgifter när du kontaktar oss via chatten , vid registrering av önskelista samt vårt mailformulär.

Ändamål för insamlingen

Försäljning

För att kunna fullfölja vår del av vårt avtal vid ett köp behöver vi samla in personuppgifter som Namn, Adress, e-postadress och telefonnummer. Vårt insamlande av dessa uppgifter finner sitt lagliga stöd i att vi behöver det för att kunna fullfölja vår del av köpeavtalet. Vid utebliven information kan vi inte genomföra ditt köp.

Vi behöver även informationen för att kunna behandla ångerrätt, eventuella garantianspråk samt reklamation. Vi finner laglig grund för detta för att vi ska kunna uppfylla våra antaganden och fullfölja vår del av köpet.

Marknadsföring

Du kan vid ett köp eller separat tillfälle lämna samtycke till att vi skickar nyhetsbrev eller notifikation om en produkt åter är i lager till dig. Vi kommer i detta fall behandla personuppgifter så som namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för denna behandlingen baseras på samtycke.

Tillgång till personuppgifter

I den mån det går behandlas dina personuppgifter endast av oss. Vid vissa tillfällen kommer dina uppgifter att behandlas av våra leverantörer för att kunna fullfölja köpet.
För att kunna leverera det du har beställt måste vi dela med oss av personuppgifter till logistikföretag (för närvarande Bring och UPS).
För att kunna ta betalt för varorna måste vi dela med oss av personuppgifter till våra betaltjänstleverantörer (För närvarande Klarna och Stripe (baserat i USA), du kan själv välja vilken leverantör som ska användas)
Personuppgifter vid köp lagras på Quickbutiks servrar

Lagringstid

Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som behövs för att kunna administrera ditt köp eller fullfölja våra skyldigheter gentemot dig.
Enligt bokföringslagen sparar vi information om vårt avtal med dig i sju (7) år.
Personuppgifter för nyhetsbrev sparar vi tills du ger besked om att du inte längre vill ha nyhetsbrev.

Dina rättigheter

Du har närsomhelst rättighet att kostnadsfritt begära utdrag från oss på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att kräva rättelse av dina personuppgifter.

Du har även rätt återkalla ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter där du har lämnat ditt samtycke. Vi kommer då att radera de personuppgifter vi har om dig för det ändamål som du lämnat samtycke till.
Vi kan dock behöva behålla vissa personuppgifter för andra ändamål som beskrivits i denna text.

Du har rätt att kräva radering eller anonymisering av dina personuppgifter under vissa förutsättningar. Du har även rätt att skicka klagomål till Svenska datainspektionen.

Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format överflyttad till en annan personuppgiftsansvarig.